Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2019.gada martam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; Sagatavota, papildināta un ZMNĪ mājaslapā ievietota informācija par projektu, būvobjektā uzstādīti pagaidu lielformāta informatīvie stendi; Izstrādāts būvprojekts; Veikta būvprojekta ekspertīze; Panākta vienošanās ar Akciju sabiedrību “Latvenergo” par ūdens līmeņa pazemināšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē no 2017. gada […]