Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2018.gada oktobrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; Sagatavota, četras reizes papildināta un ZMNĪ mājaslapā ievietota informācija par projektu; Izstrādāts būvprojekts; Panākta vienošanās ar Akciju sabiedrību “Latvenergo” par ūdens līmeņa pazemināšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē no 2017. gada 15. augusta līdz 2017. gada 30. […]