Durbes ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2020.gada janvārim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends; Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums. Saņemta būvatļauja; Tiek veikti būvdarbi; Būvdarbi pabeigti; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; […]