Silzemnieku poldera sūkņu stacijas pārbūve

Projekta ietvaros līdz 2020.gada augustam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends; Veikts būvprojektēšanas iepirkums; Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Tiek veikti […]