Joglas ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2020.gada novembrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; Veikti grozījumi līgumā ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Izstrādāts būvprojekts; Objektā uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends; Saņemta būvatļauja; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Tiek veikti būvdarbi; Būvdarbi […]