Vitrupe – Alejas

Nosaukums: Vitrupe – Alejas
Koordinātas: X 529470 – Y 389877
Stacijas nulles atzīme: 21.34 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet