Tumšupe – Alpi

Nosaukums: Tumšupe – Alpi
Koordinātas: X 528250 – Y 318182
Stacijas nulles atzīme: 6.51 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet