Streina – Zosēni

Nosaukums: Streina – Zosēni
Koordinātas: X 614484 – Y 333675
Stacijas nulles atzīme: 183.00 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet