Rēzekne – Kalvi

Nosaukums: Rēzekne – Kalvi
Koordinātas: X 686192 – Y 279137
Stacijas nulles atzīme: 97.98 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet