Pededze – Vīkšņi

Nosaukums: Pededze – Vīkšņi
Koordinātas: X 674572 – Y 321687
Stacijas nulles atzīme: 89.58 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet