Neriņa – Bulduri

Nosaukums: Neriņa – Bulduri
Koordinātas: X 494936 – Y 309355
Stacijas nulles atzīme: 0.54 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet