Meirānu kanāls – Kalnagals

Nosaukums: Meirānu kanāls – Kalnagals
Koordinātas: X 665643 – Y 293940
Stacijas nulles atzīme: 88.52 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet