Lejējupe-Sprīstiķi

Nosaukums: Lejējupe – Sprīstiķi
Koordinātas: X 376678 – Y 300658
Stacijas nulles atzīme: 27.62 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet