Kauliņa-Alsunga

Nosaukums: Kauliņa – Alsunga
Koordinātas: X 353285 – Y 318084
Stacijas nulles atzīme: 28.08 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet