Īslīce-Tiltsargi

Nosaukums: Īslīce – Tiltsargi
Koordinātas: X 504965 – Y 248807
Stacijas nulles atzīme: 19.01 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet