Iecava-Ozolnieki

Nosaukums: Iecava – Ozolnieki
Koordinātas: X 487589 – Y 283143
Stacijas nulles atzīme: – 1.10 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet