Dursupe-Jaunpļavas

Nosaukums: Dursupe – Jaunpļavas
Koordinātas: X 442638 – Y 340951
Stacijas nulles atzīme: 1.80 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet