Bērze-Biksti

Nosaukums: Bērze – Biksti
Koordinātas: X 436473 – Y 280364
Stacijas nulles atzīme: 80.63 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet