Balupe-Vēži

Nosaukums: Balupe – Vēži
Koordinātas: X 674572 – Y 321687
Stacijas nulles atzīme: 91.94 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis un ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet