Auce-Brakšķi

Nosaukums: Auce – Brakšķi
Koordinātas: X 472982 – Y 279649
Stacijas nulles atzīme: 0,30 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet