Aiviekste – izteka

Nosaukums: Aiviekste – izteka
Koordinātas: X 677585 – Y 300893
Stacijas nulles atzīme: 88.75 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet