Aģe-Upmaļi

Nosaukums: Aģe – Upmaļi
Koordinātas: X 532742 – Y 356370
Stacijas nulles atzīme: 28.90 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet