ZMNĪ 2016/150 ERAF – Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/150 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Būvdarbi “Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja (pik 00/00 - 36/42) atjaunošana” ietvaros
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 02.12.2016

2016.gada 13.decembris – Iepirkuma komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbilde)

2016.gada 13.decembris – Iepirkumu komisija nozīmē objekta – konkursa identifikācijas numurs: ZMNĪ 2016/150 ERAF – „Būvdarbi “Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja (pik 00/00 – 36/42) atjaunošana” ietvaros” apskates datumu un vietu: 2016.gada 21.decembrī plkst.11.00 Ikšķilē, Peldu ielā 22, pie Ikšķiles novada domes.

2016.gada 14.decembris – Iepirkuma komisija precizē 13.12.2016. sniegtās atbildes uz pretendentu jautājumiem (Precizēta atbilde)

2016.gada 22.decembris – Iepirkuma komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbilde_2)

2017.gada 4.janvāris – Iepirkumu komisija informē, ka pamatojoties uz IUB atzinumu, tiks veikti konkursa (identifikācijas numurs: ZMNĪ 2016/150 ERAF) „Būvdarbi “Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja (pik 00/00 – 36/42) atjaunošana” ietvaros” nolikuma grozījumi. Sakara ar iepriekš minēto, tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017. gada 6.februārim.

2017.gada 4.janvāris – Iepirkumu komisija nozīmē objekta (konkursa identifikācijas numurs: ZMNĪ 2016/150 ERAF) „Būvdarbi “Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja (pik 00/00 – 36/42) atjaunošana” ietvaros” apskates datumu un vietu: 2017.gada 6.janvārī plkst. 10.00 Ikšķilē, Peldu ielā 22, pie Ikšķiles novada domes.

2017.gada 11.janvāris – Sakarā ar būtiskajiem konkursa nolikuma grozījumiem, iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru.