VNŪ Marjanovka pārbūves būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/060 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Marjanovka, ŪSIK kods 43714:01, pik.30/65-108/37 Tabores pagastā, Daugavpils novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.12.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 23.11.2015