VNŪ Zvirgzde atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/93 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01, pik.21/00-269/90 atjaunošana Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.12.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 03.12.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

25.01.2019. Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.