VNŪ Zviergža pārbūves būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/018 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zviergža, ŪSIK kods 432274:01, pik 00/00-95/08 Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.02.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 02.02.2016