VNŪ Zviergža pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/130 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zviergža, ŪSIK kods 432274:01, pik 00/00-95/08 pārbūve Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.11.2016 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 20.10.2016