VNŪ Žulniekvalks atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/54 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Žulniekvalks, ŪSIK kods 3754:01, pik. 31/80 -124/48 atjaunošana Rojas pagastā, Rojas novadā un Ārlavas pagastā, Talsu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.07.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 05.07.2018