VNŪ Zizma atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/067 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zizma, ŪSIK kods 38592:01, pik.16/40-152/50 atjaunošana Mežotnes, Codes pagastā, Bauskas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.08.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 14.08.2017