VNŪ Zemdegu strauts atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/065 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zemdegu strauts, ŪSIK kods 385222:01, pik. 00/00-175/30 Jelgavas novadā atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.06.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 06.06.2016