VNŪ Vircava atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/011 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Vircava, ŪSIK kods 38532:01, pik. 08/00 - 128/30, pik. 343/50 - 359/80, pik. 384/60 – 416/00 Jelgavas pilsētā un Jaunsvirlaukas, Vircavas, Elejas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.02.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 02.02.2017