VNŪ Vija pārbūves būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/053 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Vija ŪSIK kods 5256:01 pik.384/40-502/00 Smiltenes novada Bilskas un Grundzāles pagastos pārbūves būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.10.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 17.09.2015