VNŪ Vija pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/121 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vija" (ŪSIK kods 5256:01, pik.384/40-502/00) pārbūve Smiltenes novada Bilskas un Grundzāles pagastos
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.10.2016

07.11.2016. – Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)

20.03.2017. – Komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru