VNŪ Vija pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/058 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vija" (ŪSIK kods 5256:01, pik.384/40-502/00) pārbūve Smiltenes novada Bilskas un Grundzāles pagastos
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.08.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 17.07.2017