VNŪ Vēveru grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/26 SF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Vēveru grāvis, ŪSIK kods 374932:01 pik. 00/00 – 60/06 atjaunošana Īves un Valdgales pagastā, Talsu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.03.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 28.02.2019

Iepirkuma dokumentācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17743