VNŪ Veižalka atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/18 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnoteka Veižalka ŪSIK kods 435262:01 pik. 00/00-35/50 un pik. 61/75-109/05 atjaunošana Naujenes pagastā Daugavpils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.03.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 26.02.2018