VNŪ Vašleja atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/073 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Vašleja, ŪSIK kods 37826:01, pik.00/00-187/91 atjaunošana Tumes un Degoles pagastā, Tukuma novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.09.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 29.08.2017