VNŪ Vārniņa atjaunošanas būvdarbi

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/087 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Vārniņa, ŪSIK kods 38429232:01, pik. 00/00-47/60, atjaunošanas būvdarbi Valles pagastā, Vecumnieku novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.07.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 18.07.2016