VNŪ Varakļānu upe pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/154 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Varakļānu upe, ŪSIK kods 42349242:01, pik.00/00-102/40 pārbūve Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā un Dekšāres pagastā, Viļānu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.01.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 12.12.2016