VNŪ Valgundes 1.vasaras poldera kanāla pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/132 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla, ŪSIK kods 3834:01, pik.00/00-36/30 pārbūve Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.12.2019 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 06.12.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/31000