VNŪ Valgale atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/043 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgale, ŪSIK kods 36216:01, pik. 130/25 – 228/93, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.04.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 01.04.2016