VNŪ Valgale atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/146 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgale, ŪSIK kods 36216:01, pik. 130/25 – 228/93, atjaunošana Kabiles pagastā Kuldīgas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.12.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 16.11.2016