VNŪ Vadžu strauts atjaunošanas būvdarbi

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/093 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Vadžu strauts, ŪSIK kods 38162464:01, pik. 00/00 – 49/75 atjaunošanas būvdarbi Lestenes un Džūkstes pagastā, Tukuma novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.08.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 28.07.2016