VNŪ Urga atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/054 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Urga, ŪSIK kods 415112:01, pik. 00/00 - 62/05 Ogres pilsētā Ogresgala pagastā, Ogres novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.10.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 18.09.2015

Līguma darbība izbeigta ar 2016.gada 11.aprīli