VNŪ Urga atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/019 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Urga, ŪSIK kods 415112:01, pik. 35/10-62/05 atjaunošana Ogresgala pagastā, Ogres novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.02.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 16.02.2017