VNŪ Umara atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/56 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Umara, ŪSIK 42464:01, pik.0/00-34/65, 65/62-153/80 atjaunošana Annas, Alsviķu, Jaunalūksnes, Jaunannas pagastos, Alūksnes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.08.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 20.07.2018