VNŪ Titurga atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/051 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Titurga, ŪSIK kods 41322:01, pik.00/00-51/50 atjaunošana Ķekavas pagastā un Baložu pilsētā, Ķekavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.07.2017 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 21.06.2017