VNŪ Tērvete pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/118 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Tērvete, ŪSIK kods 3826:01, pik.589/70-693/50, pārbūve Ukru pagastā, Auces novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 03.10.2016

12.10.2016. – Iepirkumu komisija publicē grozījumus atklātā konkursa nolikumā (Grozījumi)