VNŪ Teicija pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/038 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Teicija, ŪSIK kods 42348:01, pik.00/00-95/40 pārbūve Varakļānu un Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 03.05.2017

13.05.2017. – iepirkumu komisija informē par grozījumiem nolikumā (Grozījumi)