VNŪ Tarasīne pārbūves būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/013 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Tarasīne, ŪSIK kods 42812:01, pik.05/50-104/90 Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.01.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 15.01.2016